Station 44 - Skelleftehamn

I Skellefteå finns det tio räddningsstyrkor fördelade i kommunen. De behövs för att kunna genomföra räddningsinsatser då det inträffar olyckor. Här kan du läsa mer om räddningsstyrkan i Skelleftehamn.

Insatsområde

Skelleftehamns insatsområde inkluderar förutom Skelleftehamn tätort även Ursviken, Örviken och Rönnskär. Brandstationen är belägen på Rönnskärs industriområde. Det finns drygt 6000 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel tätorterna, kusten, Rönnskärsverken och flera tyngre industrier. Antalet insatser i genomsnitt per år uppgår till nära 30 stycken.

Resurser

I Skelleftehamn finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men man måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när man larmats. I fordonsparken finns två släckbilar och en redskapsbil.

Rönnskärsverken, Air Liquide och oljehamnen är tre av de fem Sevesoanläggningar som finns i Skellefteå. Därför har räddningsstyrkan på Station 44 särskild kompetens för att klara av kemikalieolyckor, både vad gäller utrustning och kunnande.

Snabba fakta om Skelleftehamns räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Drygt 6000 personer
Genomsnittligt antal räddningsinsatser per år: 28
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal deltidsbrandmän: 20
Fordon: Två släckbilar och en redskapsbil.
Specialkompetens: Kemikalieolycka

Kårchef

Patrik Sehlin

Kontakt

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-15