Bolidens brandstation

Station 48 - Boliden

I Skellefteå finns det tio räddningsstyrkor fördelade i kommunen. De behövs för att kunna genomföra räddningsinsatser då det inträffar olyckor. Här kan du läsa mer om räddningsstyrkan i Boliden.

Insatsområde
Bolidens insatsområde sträcker sig från Bjurfors i söder till Storkågeträsk i norr och från Petiknäs och Bastuträsk i väster till Åliden i öster. Det finns cirka 3300 invånare i insatsområdet och i riskbilden finns flera objekt klassade som farlig verksamhet, till exempel guldlakningsverket, tre underjordsgruvor och dammar. Därtill finns det industrier, skola, hotell, vårdanläggning och övrig bebyggelse. Antalet insatser i genomsnitt per år uppgår till drygt 20 stycken.

Resurser
I Boliden finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men man måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när man larmats. I fordonsparken finns en släckbil och en vattentankbil.  Boliden har utökad förmåga att hantera kemikalieolyckor.

Snabba fakta om Bolidens räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Ca 3300 personer
Genomsnittligt antal räddningsinsatser per år: 22
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal deltidsbrandmän: 17
Fordon: Släckbil och vattentankbil.
Specialkompetens: Kemikalieolycka

Kårchef

Ulf Wikström

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-12