Bureå brandstation

Station 49 Bureå

I Skellefteå finns det tio räddningsstyrkor fördelade i kommunen. De behövs för att kunna genomföra räddningsinsatser då det inträffar olyckor. Här kan du läsa mer om räddningsstyrkan i Bureå.

 

 

 

Insatsområde
Bureås insatsområde sträcker sig från Daglösten i söder till Örviken i norr och från Hjoggböle i väster till kustlinjen i öster. Det finns drygt 4000 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel flygplatsen, E4:an, kusten, industrier, skola, vårdanläggning och övrig bebyggelse. Antalet insatser i genomsnitt per år uppgår till drygt 20 stycken.

Resurser
I Bureå finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och fyra brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men man måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när man larmats. Bureå har FIP - Första insatsperson, vilket innebär att en person i jourgruppen har ett lätt räddningsfordon med sig och kan åka direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen. Bureås brandstation är belägen vid E4 mittemot Becurs lokaler. I fordonsparken finns en släckbil och en FIP-bil.

Snabba fakta om Bureås räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Drygt 4000 personer
Genomsnittligt antal räddningsinsatser per år: 21
Anspänningstid: 5 minuter (FIP 90 sekunder)
Beredskapsstyrka: 1+4
Totalt antal deltidsbrandmän: 18
Fordon: Släckbil och Fip-bil.

Kårchef

Anders Skog

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-01-12