Trygga Skellefteå

Det är tryggt att leva i Skellefteå. Enligt statistiken ligger Västerbottens län bäst av alla län med lägst antal brott per 100.000 invånare. Här kan du läsa om FRIS, Förebyggande rådet i Skellefteå, och Trygghetsforum som på olika sätt arbetar för att Skellefteå ska fortsätta vara en av landets tryggaste kommuner att bo och växa upp i!

FRIS – Förebyggande rådet i Skellefteå

FRIS arbetar för att barn och ungdomar ska ha en trygg uppväxtmiljö. På så sätt förebyggs ohälsa och kriminalitet.

FRIS - förebyggande rådet i Skellefteå

Trygghetsforum

Trygghetsforum arbetar med trygghetsfrågor för kommunens samtliga medborgare och fokuserar på det brottsförebyggande arbetet.

Trygghetsforum

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07