Trygghetsforum

Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete i kommunen och kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Genom att polisen, kommunen och privata aktörer samarbetar i Trygghetsforum, får arbetet både tyngd och bredd.

Trygghetsforums brottsförebyggande åtgärder riktas mot specifika risksituationer och konkreta verkligheter som människor lever i. Det innebär att vi koncentrerar oss på de situationer som inbjuder till brott.

En kan inte göra allt, alla kan göra något, tillsammans kan vi göra mycket!

 

Trygghetsforum arbetar övergripande med:

  • problemanalyser
  • konkreta handlingsplaner
  • brottsförebyggande projekt
  • information och samordning av olika åtgärder
  • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder
  • remissvar för kommunen

 

Trygghetsforums mål

Skellefteå är en trygg stad att leva i. Enligt statistiken ligger Västerbottens län bäst av alla län med lägst antal brott per 100.000 invånare. Vårt mål är att trygga Skellefteå ska fortsätta vara en av landets tryggaste kommuner att bo och växa upp i!

Våra delmål är:

  • ökad trygghet i centrum på kvälls- och helgtid.
  • minska risken för rån och stölder.
  • öka tryggheten i boendet.
  • minska risken för våld mot kvinnor.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07