Våld i nära relationer

Våld mot en partner i en nära relation är ett brott. Dessutom är det ett socialt problem, ett folkhälso- och jämställdhetsproblem. Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för våld och hot? Tveka inte att söka hjälp!

Kvinnofrid hjälper våldsutsatta i alla åldrar som lever eller har levt i en relation där de har blivit slagna, hotade, förnedrade, kränkta eller illa behandlade på något sätt. Personer som utövar våld kan i sin tur få hjälp och behandling hos Centrum mot våld.


Våld i nära relation – känner du igen dig i någon av dessa frågor?

• Har du känt dig rädd för och hotad av din partner?
• Måste du berätta för din partner om allt du gör?
• Känner du dig kontrollerad och ensam?
• Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
• Upplever du att du anpassar dig till din partner?
• Har du tvingats till sexuella handlingar?

Du är inte ensam! Det finns hjälp att få!

 

Vad är våld? 

Läs mer här om vad våld innebär och hur det definieras 


 


 


 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-11-16