Centrum mot våld

Det finns alternativ till våld. Centrum mot våld kan ge dig professionell hjälp. Du som lever eller har levt i en relation där du använt dig av slag, hot, förnedring, där du har kränkt eller behandlat dina närstående illa på något sätt kan få hjälp att ändra ditt sätt att vara.

Känner du igen dig i något av det här?

 • Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? 
 • Har du sagt och gjort mer än du kan stå för? 
 • Har du varit fysisk eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Du har inte använt våld men känner rädsla för att det ska ske?
 • Du är orolig för att barnen ska fara illa utifrån något av ovanstående?

Vi hjälper dig – ring 020-73 55 55

Centrum mot Våld finns i Skellefteå. I den verksamheten ingår flera delar, bland annat en gren som arbetar med behandling av dem som använder/använt våld mot sina nära. För att få kontakt med oss ring 020-73 55 55 och lämna ett telefonnummer där du går att nå. Vi ser gärna att det är du som tycker att du behöver hjälp som själv hör av dig till oss. Det är gratis att ringa och samtalen syns inte på din telefonräkning. Vi lyssnar av telefonsvararen under vardagar och hör av oss till dig så snart vi har möjlighet.

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss. Personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på Centrum Mot Våld inte får berätta för andra om det som du säger. Det enda undantaget är om det kommer fram att barn under 18 år far illa. Då kontaktar personalen socialtjänsten så att barnet kan få stöd och hjälp för egen del. Har du behov av tolk hjälper vi dig att ordna det.

På Centrum mot våld får du möjlighet att:

 • lära dig att hantera och sätta gränser för din ilska och aggressivitet 
 • samtala kring ansvar, makt och vanmakt
 • få stöd i din föräldraroll
 • träffa andra personer med liknande erfarenheter
 • skaffa kunskap om våld och hur det påverkar
 • bearbeta våldshändelser
 • träna dig i alternativ till våld

Vad är våld?

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker att påverka eller styra andra människor.

Läs mer här om vad våld innebär och hur det definieras


 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-11-16