Centrum mot våld

Centrum mot Våld

Centrum mot våld (CMV) är en verksamhet som erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Till CMV kan man komma om man blivit utsatt av sin partner respektive utsätter sin partner för kränkande, respektlöst och våldsamt bemötande.

 Du är inte ensam. Det finns hjälp att få. Kontakta oss! 

Kom ihåg att våld aldrig är ett uttryck för kärlek!

Psykiskt eller fysiskt våld börjar sällan på en gång i ett förhållande, utan brukar komma gradvis. Partnern kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Men att trycka ner någon annan är aldrig ett uttryck för kärlek. Detsamma gäller svartsjuka. Det är aldrig okej att kontrollera någon för att man själv är svartsjuk. 
Svartsjuka är inte romantiskt!
 
Att hota någon, eller använda fysiskt eller sexuellt våld är förbjudet enligt lagen. Det är aldrig den som blir utsatts fel. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld. 

Alla kan utsättas för våld, men ingen ska behöva leva med våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation. 
 
 "Våld är alla handlingar som skrämmer; skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker påverka andra människor" (Per Isdal)  

Känner du igen dig? Läs mer på sidorna nedan.

Utsatt för våld
Utövat våld

Du når oss på

  • För dig som är/har varit utsatt för våld, ring 020-61 60 60
  • För dig som utövat våld i nära relation, ring 020-73 55 55
  • För dig som är/ har varit utsatt för våld i nära relationer, eller lever under hedersrelaterat våld och förtryck, ring 020-61 60 60. 
  • För barn som lever i familjer där det förekommer fysiska och psykiska kränkningar och hot, finns också hjälp att få.
  • Anhörig  - Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som nära anhörig, vän eller kollega göra? 

Kontakten med oss på CMV är kostnadsfri. Personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på CMV inte för berätta för andra om det som du säger. Det enda undantaget är om det kommer fram att barn under 18 år far illa, då kontaktar personalen, i första hand tillsammans med dig, socialtjänsten så att barnet kan få stöd och hjälp för egen del.  Om du vill kan du själv kontakta Individ- och familjeomsorgen om du känner oro för ditt barn. 
 
Du kan komma i kontakt med CMV genom att ringa våra direkta nummer eller få hjälp med kontakten av någon annan myndighet eller vän. Om du har svårt med det svenska språket så anlitar vi en telefontolk.

När det är bråttom

I akuta lägen, ring 112. Polisen hjälper dig, tar emot polisanmälan och ger stöd och råd. Polisen hjälper dig också med olika skyddsåtgärder och du ansöker om kontaktförbud hos polisen.

Om du har blivit utsatt för fysiskt våld eller ett sexuellt övergrepp och behöver akut omhändertagande bör du besöka en akutmottagning så att du får vård och att dina skador kan dokumenteras.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-02-12