PH_171025_0360 portalsida omsorg och ströd 1280x400.jpg

Omsorg, stöd och hjälp

Skellefteå kommun erbjuder omsorg och stöd till äldre, barn, unga och familjer med särskilda behov. Kommunen ger också stöd till personer som flytt från oroligheter i världen.

Nyhet

Försörjningsstöd under sommaren

2018-05-25 Under sommaren handläggs alla ansökningar om försörjningsstöd av ett begränsat antal socialsekreterare. För att de ska klara samma mängd ansökningar s...

Läs mer