Omsorg, stöd och hjälp

  • Försörjningsstöd under sommaren

    2018-05-25

    Under sommaren handläggs alla ansökningar om försörjningsstöd av ett begränsat antal socialsekreterare. För att de ska klara samma mängd ansökningar som under året i övrigt gäller särskilda rutiner under perioden juni-augusti.

    Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: