Omsorg, stöd och hjälp

 • Avgiftsfri buss för färdtjänstberättigade upphör

  2019-11-19

  Testperioden med avgiftsfri buss för färdtjänstberättigade upphör från och med 1 januari 2020. Samtliga busskort som är kopplade till testet kommer att spärras vid årsskiftet. Inget kort behöver lämnas tillbaka till kommunen. Vi vill passa på att tacka alla som deltagit i testet.

  Läs mer
 • Marias magisteruppsats bekräftar äldreomsorgens väg

  2017-10-03

  Under några år har Maria Stenmark, utvecklingsledare Samhällsbyggnad, studerat deltid via Mittuniversitetet vid sidan av sitt arbete på Skellefteå kommun. I somras gick hon upp med sin magisteruppsats i kvalitet och ledarskapsutveckling: Storskalig förändring i komplexa system - utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensiv kvalitetsutveckling i en kommun. Ett arbete som baseras på Skellefteå kommuns storskaliga förändringsarbete.

  Läs mer
 • Framtidsfullmakt

  2017-09-15

  Framtidsfullmakt innebär att en privatperson har rätt att skriva en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

  Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: