Örjansskolan årskurs 6-9

Örjansskolan ligger i Skelleftehamn, ca 16 kilometer från centralorten Skellefteå i östlig riktning ute vid havet. På vår skola går elever i årskurs 3-9, och i årskurs 6-9-delen av skolan går det för tillfället 217 elever.

Örjansskolan har under hösten 2015 blivit en mottagande skola för nyanlända.

Den pedagogiska personalen hos oss består av lärare, elevassistenter, skolfritidsassistenter och skoltekniker. Till dem knyts elevvårdande personal i form av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvalsledare samt en psykolog. Utöver klassrum, grupprum och olika övningsämnesrum har vi ett centralt beläget elevcafé. Örjanshallen ligger på gångavstånd till skolan. Där har vi idrottsundervisningen. I anslutning till skolan finns en uppvärmd konstgräsplan. Möjlighet finns att välja fotboll/innebandy på skoltid. Särskilt stöd erbjuds i Studiegården.

Örjansskolan har en stabil personalgrupp med många engagerande och välutbildade lärare som trivs på skolan. Lokalerna är trevliga och väl anpassade till våra verksamheter.  Genom klass- och elevråd och ett demokratiskt förhållningsätt arbetar vi pågående för att öka elevernas inflytande och delaktighet.

Schemat är parallellagt i alla årskurser. Eleverna har två tillfällen med mentorstid per vecka som benämns som HT, eller handledartid på schemat. Dessa pass innehåller planering, läsning samt klassråd.

 

 


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-14