Välkommen till Örjansskolan fritidshem, Stormåsen Fritte

Stormåsen ligger centralt i Skelleftehamn, med närhet till fotbollsplaner varav en konstgräsplan, hockeyrink, badhus, idrottshall och bowlinghall. Vi har nära till hav och skog och det finns flera lekparker i närområdet.

Vårt fritidshem består av tre rum och ett kök. Vi har även tillgång till två intilliggande klassrum. Eleverna som går här kommer från årskurs 3-6.

Verksamheten hos oss utgår från elevens egna intressen och önskemål där leken har stor betydelse. Vi arbetar mycket med de sociala målen och vi vill göra dem ansvarstagande, kreativa och självständiga.
Vi vill även ge eleven  möjlighet att utveckla nya intressen samarbete med olika föreningar. 
För oss är det viktigt  att ha ett  gott samarbete med elevens vårdnadshavare.

 

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-17