Välkommen till Orkesterns förskola

Vår förskola erbjuder alla barn en stimulerande miljö såväl inom- som utomhus, med närhet till skog och mark.
Personalen på Orkesterns förskola är välutbildad och engagerade i barnens lärande.

Specialförskolan Näktergalen är en del av och även en avdelning på Orkesterns förskola. Förskolan har anpassad verksamhet och miljö för att den ska passa barn med funktionshinder, exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättningar och vi har en hög personaltäthet för att kunna möta varje barns unika olika behov.
orkesterns 

Välkommen till Lejonströms förskolor!

Vi vill att vår verksamhet ska erbjuda barnen en dag fylld av omsorg, lärande och utveckling!
I vårt område finns det 24 avdelningar fördelat på större och mindre enheter. De flesta är åldersblandade med barn i åldern 1-5 år. Det finns två avdelningar med specialverksamhet, Näktergalen för barn med låg utvecklingsnivå och Snäckan för barn med hörselnedsättningar. Samtliga förskolor har närhet till skog och friluftsliv och får varje månad besök av bokbussen.
Höstterminen 2016 startade vi ett gemensamt utvecklingsarbete – Tillsammans för utbildning och lärande. I detta har vi fokuserat på det som vi kallar grundverksamheten, dvs lek- och lärmiljöer, socialt samspel och omsorg och rutiner.
Ta gärna del av vår verksamhet genom att titta på våra filmer som handlar just om grundverksamheten.

https://youtu.be/1RSfKjRy9gU - Förskolans uppdrag

https://youtu.be/Lxve8W6PsWs - Samspel och kommunikation

https://youtu.be/mbntuUd-Avo - Lek- och lärmiljö

https://youtu.be/8963kIltdg0 - Rutiner och omsorg


I vårt område står vi inför en stor omstrukturering. 3 nya förskolor ska byggas inom en 3-års period. Flera av de befintliga avdelningarna kommer att flytta in i de nybyggda förskolorna. Det är en spännande tid som vi har framför oss!

I vårt område finns följande förskolor, Orkesterns förskola, Melodins förskola, Delfinens förskola, Klintforsens förskola, Degerbyns förskola, Hallonbackens förskola, Smultronbackens förskola, Trollbackens förskola, Prästbordets förskola, Spiltans förskola, Risslans förskola, Skomakarens förskola, Skräddarens förskola och Klutmarks förskola.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-12-06
Sida

Mat på förskolan

Förskolan har en egen matsedel. Flertalet förskolor har egna tillagningskök. Ett antal förskolor får sin mat från den närliggande skolan. Se tabellen ...

Läs mer