Välkommen till Ostviksskolan

Ostviksskolan är en skola med förskoleklass upp till årskurs 5 samt fritidshem. Skolan ligger vid en liten badsjö 2 mil norr om Skellefteå. Skolan omges av en fantastisk utemiljö som ger goda förutsättningar för lärande, lek och friluftsaktiviteter.

På skolgården finns lekutrustning, skogsdunge och närhet till elljusspår, hockeyplan och fotbollsplan. Här leker elever i alla åldrar med varandra.


Personal i skola och fritidshem har ett nära samarbete och arbetar ständigt för att möta elevers behov med engagemang och kunskap som skapar lust till lärande, alltid med barnet i fokus. Gemensamma temadagar, fadderverksamhet och projektarbeten skapar likvärdighet och trygghet för alla. Tillsammans arbetar vi för att alla barn ska bli sitt bästa jag!

 


Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08