Välkommen till Ostviks fritidshem

Två mil norr om Skellefteå i byn Ostvik, ligger Ostviksskolans fritidshem integrerat i skolan. Vi har en fantasktiskt vacker natur och utemiljö som lockar till en mängd olika uteaktiviteter.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-08-15