Välkommen till personlig assistans Skellefteå kommun

Assistans med professionalitet, engagemang och framsynthet för dig som är vuxen

För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och
meningsfullt liv.

Till höger på den här sidan hittar du en broschyr där du kan läsa mer om personlig assistans från Skellefteå kommun, till exempel om våra assistenter, hur du kan vara delaktig i utformningen av din assistans och hur du kan komma i kontakt med oss.

Hos oss tecknar du ett avtal som beskriver vad som ingår i assistansen. Skellefteå kommuns politiker har beslutat om en serviceförklaring som talar om vad du förvänta dig av oss, och vad vi förväntar oss av dig.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-06-19