Procent, valutor och andra tecken

Använd inte de tecken som finns för olika ord, bland annat för procent och valutor. Skriv för tydlighetens skull i stället alltid ut orden, till exempel procent, promille, euro och dollar.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24