Yrkeshögskolan Utbildningen produktionstekniker underhåll och driftsäkerhet

Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet

Till dig som är antagen ht-20
Välkommen till Yrkeshögskolan i Skellefteå!

Välkomstbrev och information

 

Är du teknikintresserad och vill arbeta med att utveckla den nya industrins digitalisering och möjligheterna med smarta automations- och processystem? Vill du lära dig hur avancerad automationsteknik och underhållsystem används för att skapa driftsäkra och hållbara produktionsprocesser? Är du analyserande, strukturerad och baserar dina beslut på kunskaper och fakta? Då kan vi rekommendera den här utbildningen!

Som processtekniker med fokus på underhåll och driftsäkerhet arbetar du med att bygga upp och optimera digitala underhållssystem för process- eller automatiserade produktionssystem. Du arbetar med att övervaka och höja processernas driftsäkerhet och effektivitet för att garantera en hög leveranssäkerhet till kunderna.

Med hjälp av kvalitetstekniska metoder och verktyg analyserar du planerade eller befintliga processystem för att minimera felkällor, driftstörningar och kostnader orsakade av stopp, fel eller haverier. Du har specialiserade kompetenser inom underhållssystem, logistik, automationssystem, Lean och processtyrning. Du arbetar med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling för att skapa driftsäkra, effektiva och hållbara processystem.

Du övervakar tillverkningsprocessen och utvecklar underhållet för att maximera driftsäkerhet, effektivitet och nyttig produktionstid.

Ditt mål är att minimera störningar och att driva utvecklingen och processindustrins driftsäkerhet och smarta underhållssystem framåt. Du föreslår förbättringar och fattar beslut om förändring utifrån fakta, analyser och ekonomiska förutsättningar.  Du arbetar strukturerat och självständigt men kommunicerar hela tiden, skriftligt såväl som muntligt, med operatörer, tekniker, leverantörer eller kunder.

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt lägst betyg E/3/G i någon av följande kurskombinationer (observera att det tidigare kravet på Ma 2 har utgått):

Matematik 1, 100p
Teknik 1, 150p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

eller

Matematik 1, 100p
Underhåll - driftsäkerhet, 100p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

eller

Matematik 1, 100p
Industritekniska processer 1, 100p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

eller

Matematik 1, 100p
Produktionsutrustning 1, 100p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Vid fler behöriga sökande än antalet platser sker ett urval.

Kursöversikt

Kommunikation och arbetsmiljö 15 p
Tillämpad matematik för tekniker 15 p
Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet 30 p
Automationssystem, digitalisering och Industriell IT 45 p
Industriell ekonomi och Ledarskap 35 p
Produktionsstyrning och hållbar logistik 25 p
Processteknik 50 p
Underhållsteknik Process och Automation 45 p
Underhållslogistik och Organisation 20 p
Lärande i Arbete LIA 1 50 p
Lärande i Arbete LIA 2 50 p
Examensarbete 20 p
En veckas studier på heltid motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng.

Yrkesroller

  • LEAN-koordinator Underhåll och driftsäkerhet
  • Processutvecklare Digitalisering
  • Processtekniker
  • Underhållstekniker
  • Kvalitetstekniker
  • Produktionstekniker Kvalitet och effektivisering

Yrkeshögskolans teknikerutbildningar har tagits fram i samarbete med följande stödföretag:

Alimak Group, Skellefteå
Brokk, Skellefteå
Boliden
Assa Abloy, Umeå
Adecco, Skellefteå
Northvolt, Skellefteå
Nymek, Mjödvattnet
Metso, Ersmark
Trelleborg, Ersmark
Björkdalsgruvan, Björkdal
Teknikföretagen Norr
Träbransch Norr
Volvo Lastvagnar, Umeå
Norrmejerier, Umeå
Berco Produktion, Skellefteå
WB Trä, Burträsk
Cranab, Vindeln
Franke Futurun, Byske
Komatsu Forest, Umeå
Plastex, Skellefteå
Lövånger Elektronik, Lövånger
Industriplast, Skellefteå
SCA, Obbola
iTid, Skellefteå