Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet

Heltid, två års studietid, studieort Skellefteå

Utbildningen startar i augusti 2020. Ansökan öppnar 1 februari.

Informationen kommer att uppdateras.

Utbildningen leder till specialiserade kompetenser att självständigt att leda och utveckla arbetet med att identifiera, analysera och lösa övergripande problemställningar inom komplexa processystem, automationssystem, uppbyggnad och effektivisering av underhållsystem, kvalitetsutveckling samt digitalisering av produktion och tjänster. Utbildningen ger den studerande kompetenser att självständigt arbeta med projektledning nära produktionen samt planering, genomförande och uppföljning av projekt för att på ett strukturerat och faktabaserat sätt lösa sammansatta problemställningar och uppdrag. Som ett övergripande mål finns även att den studerande ska ges färdigheter att nyttja relevanta IT-verktyg och programvaror för på ett effektivt och korrekt sätt kunna kommunicera med andra och för att, i både skriftlig och muntlig form, kunna presentera utvecklingsprojekt, projektresultat, uppföljningar mm.

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, samt följande kurser:
Industritekniska programmet

 • Underhåll – driftsäkerhet, 100p
 • Matematik 2a, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, 100p eller motsvarande

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, 100p eller motsvarande

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, 100p eller motsvarande

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Teknik 1, 150p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk, 100p eller motsvarande

Kursöversikt

Kommunikation och arbetsmiljö 15 p
Tillämpad matematik för tekniker 15 p
Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet 30 p
Automationssystem, digitalisering och Industriell IT 45 p
Industriell ekonomi och Ledarskap 35 p
Produktionsstyrning och hållbar logistik 25 p
Processteknik 50 p
Underhållsteknik Process och Automation 45 p
Underhållslogistik och Organisation 20 p
Lärande i Arbete 1 50 p
Lärande i Arbete LIA 2 50 p
Examensarbete 20 p

Yrkesroller

 • LEAN-koordinator Underhåll och driftsäkerhet
 • Processutvecklare Digitalisering
 • Processtekniker
 • Underhållstekniker
 • Kvalitetstekniker
 • Produktionstekniker Kvalitet och effektivisering