Produktionstekniker Automatiserade tillverkningsprocesser

Heltid, två års studietid, studieort Skellefteå

Utbildningen startar i augusti 2020. Ansökan öppnar 1 februari.

Informationen kommer att uppdateras

Utbildningen leder till specialiserade och fördjupade kompetenser att leda, utveckla arbetet med att identifiera, analysera och lösa övergripande problemställningar inom produktionsteknik, Lean produktion, material och produktionsstyrning, effektivisering och underhåll av komplexa och automatiserade produktionsflöden, prestationsmätning och analys av system, kalkylering, produktions- och kvalitetsutveckling samt automatiserade produktions- och styrsystem. Utbildningen ger den studerande kompetenser att självständigt arbeta med personal- och projektledning nära produktionen samt planering, genomförande och uppföljning av projekt för att på ett strukturerat och faktabaserat sätt lösa sammansatta uppdrag och problemställningar. Som ett övergripande mål finns även att den studerande ska ges kunskaper och förmåga att nyttja IT-verktyg och programvaror för på ett effektivt och korrekt sätt kunna kommunicera med andra för att ex. presentera utvecklingsprojekt, projektresultat, uppföljningar mm. i både skriftlig och muntlig och muntlig form.

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, samt följande kurser:
Industritekniska programmet

 • Matematik 2a, 100p
 • Teknik 1, 150p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Produktionskunskap 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Kursöversikt

Kommunikation och Arbetsmiljö 15 p
Tillämpad matematik för tekniker 15 p
Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet 30 p
Automatiserade produktionssystem och Industriell IT p
Ledarskap, industriell ekonomi och digitala tjänster 35 p
MPS och logistik 35 p
Lean och hållbar produktion 40 p
Produktionsteknik 45 p
Ritteknik och CAD 25 p
Lärande i Arbete 1 50 p
Lärande i Arbete 2 50 p
Examensarbete 20 p

Yrkesroller

 • Produktionstekniker Automatiserade produktionssystem
 • LEAN-koordinator Effektivisering
 • Processutvecklare Digitalisering
 • Kvalitets- och produktionsutvecklare
 • Projektledare i produktion
 • Produktionstekniker