Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning

Heltid, 1,5 års studietid, studieort Skellefteå

Utbildningen startar i augusti 2020. Ansökan öppnar 1 februari.

Informationen kommer att uppdateras

Utbildningen leder till kompetenser att självständigt arbeta med och utveckla metoder för effektivisering, utveckling och kvalitetssäkring av tillverkningsmetoder inom CNC-, CAM-, robotiserings- och modern 3D-teknik. Dessutom ges kompetenser i att arbeta med och utveckla digitalisering av produkter, produktion, utrustning och tjänster. Utbildningen ger även den studerande kompetenser att självständigt och med stöd av automation, produktionstekniska verktyg och kvalitetstekniska metoder arbeta med projektledning, planering, genomförande och uppföljning av projekt för att på ett strukturerat och faktabaserat sätt lösa sammansatta problemställningar. Som ett övergripande mål finns även att den studerande ska ges kunskaper och förmåga att nyttja IT-verktyg och programvaror för på ett effektivt och korrekt sätt kunna kommunicera med andra för att ex. presentera utvecklingsprojekt, projektresultat, uppföljningar mm. i både skriftlig och muntlig och muntlig form.

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, samt följande kurser:

Matematik 2a, 100p

 • Teknik 1, 150p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Produktionskunskap 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

--- Eller ---

 • Matematik 2a, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Kursöversikt

Kommunikation och Arbetsmiljö 15 p
Tillämpad matematik för tekniker 15 p
Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet 25 p
3D-CAD, VR och ritteknik 25 p
Automatiserade system och digital styr- och reglerteknik 35 p
Robotteknik, CNC/CAM och Additiv tillverkning 30 p
Industriell IT och Systemkunskap 30 p
Ledarskap, industriell ekonomi och digitala tjänster 20 p
Produktionsteknik 30 p
Lärande i Arbete 1 35 p
Lärande i Arbete 2 40 p
Examensarbete 20 p

Yrkesroller

 • Produktionstekniker Digitalisering och CAM
 • Produktionstekniker CNC/CAM och 3D-teknik
 • Lean-koordinator CNC/CAM
 • Industriell förbättringsledare
 • Teknikutvecklare Additiv tillverkning
 • Produktionstekniker