Yh-utbildningen produktionstekniker, digitalisering och datorstödd tillverkning

Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning

Till dig som är antagen ht-20
Välkommen till Yrkeshögskolan i Skellefteå!

Välkomstbrev och information

Är du teknikintresserad och vill praktiskt arbeta med modern 3D- och digital tillverkningsteknik? Vill du utveckla tillverkningsmetoder, robotteknik eller nya smarta produkter och driva den industriella digitaliseringen framåt? Då kan vi rekommendera den här utbildningen!

Som produktionstekniker med fokus på digitalisering och datorstödd tillverkning arbetar du med att utveckla och effektivisera industrins tillverkningsmetoder med hjälp av specialiserade kompetenser inom 3D-CAD/CAM, VR/AR, automation, robotisering, additiv tillverkning etc. Du kan även arbeta med att utveckla nya smarta produkter och digitala tjänster.

Ditt mål är att driva utvecklingen och industrins digitalisering framåt och att minimera led- och omställningstider, fel, störningar, flaskhalsar, verktygsslitage mm. Du övervakar och utvecklar underhållet av maskiner och verktyg för att maximera produktivitet, nyttig produktionstid och planerar för att snabbt och flexibelt kunna ställa om tillverkningen till andra produkter och kundernas behov.

Med hjälp av kvalitetstekniska metoder och verktyg analyserar du tillverkning, maskinnyttjande, slitage, resultat och störningar. Du föreslår förbättringar och fattar beslut om förändring utifrån fakta och statistik. Du arbetar strukturerat och självständigt men kommunicerar hela tiden, skriftligt såväl som muntligt, med operatörer, tekniker, leverantörer eller kunder. 

Ordlista:
3D-CAD – 3D Computer Aided Design: Datorstödd konstruktion
CAM – Computer Aided Manufacturing: Datorstödd tillverkning
CNC – Computer Numerical Control: Digital styrteknik för svarvar, fräsar mm.
Additiv tillverkning – t.ex. 3D-Skrivare
VR – Vitual Reality
AR – Augmentet Reality: – t.ex. utveckling mha virtuella 3D-miljöer

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt lägst betyg E/3/G i någon av följande kurskombinationer (observera att det tidigare kravet på Ma 2 har utgått):

Matematik 1, 100p
Teknik 1, 150p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

eller

Matematik 1, 100p
Produktionskunskap 1, 100p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

eller

Matematik 1, 100p
Produktionsutrustning 1, 100p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

eller

Matematik 1, 100p
Industritekniska processer 1, 100p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Vid fler behöriga sökande än antalet platser sker ett urval.

Kursöversikt

Kommunikation och arbetsmiljö 15 p
Tillämpad matematik för tekniker 15 p
Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet 25 p
3D-CAD, VR och ritteknik 25 p
Automatiserade system och digital styr- och reglerteknik 35 p
Robotteknik, CNC/CAM och additiv tillverkning 30 p
Industriell IT och systemkunskap 30 p
Ledarskap, industriell ekonomi och digitala tjänster 20 p
Produktionsteknik 30 p
Lärande i Arbete 1 35 p
Lärande i Arbete 2 40 p
Examensarbete 20 p

En veckas studier på heltid motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng.


Yrkesroller

  • Produktionstekniker Digitalisering och CAM
  • Produktionstekniker CNC/CAM och 3D-teknik
  • Lean-koordinator CNC/CAM
  • Industriell förbättringsledare
  • Teknikutvecklare Additiv tillverkning
  • Produktionstekniker

Yrkeshögskolans teknikerutbildningar har tagits fram i samarbete med följande stödföretag:

Alimak Group, Skellefteå
Brokk, Skellefteå
Boliden
Assa Abloy, Umeå
Adecco, Skellefteå
Northvolt, Skellefteå
Nymek, Mjödvattnet
Metso, Ersmark
Trelleborg, Ersmark
Björkdalsgruvan, Björkdal
Teknikföretagen Norr
Träbransch Norr
Volvo Lastvagnar, Umeå
Norrmejerier, Umeå
Berco Produktion, Skellefteå
WB Trä, Burträsk
Cranab, Vindeln
Franke Futurun, Byske
Komatsu Forest, Umeå
Plastex, Skellefteå
Lövånger Elektronik, Lövånger
Industriplast, Skellefteå
SCA, Obbola
iTid, Skellefteå