Rullande busskus

Projektet Rullande busskur

Tänk om vi hade självkörande småbussar, en rullande busskur som hämtar upp resenärer på landsbygden och transporterar dem till en närliggande serviceort eller fungerar som väderskydd när du väntar på regionbussen. Det är visionen för Skellefteå kommuns projekt Rullande busskur.

Den skulle göra landsbygden mer tillgänglig och det kollektiva resandet tryggare och säkrare då resenärer kan tillbringa väntetiden i ett varmt, upplyst fordon istället för på en kall mörk hållplats längs en landsväg. Genom en knapptryckning i en app eller med ett telefonsamtal kan resenären kalla på den rullande busskuren vid behov.

Det finns också utmaningar. På flera ställen i Europa pågår provdrift av självkörande småbussar, men det sker antingen i stadsmiljöer eller inom inhägnade industriområden. Vi vill undersöka om tekniken kan klara snö och kyla med långa avstånd.

Vill du åka med oss in i framtidens kollektivtrafik?

Projekt Rullande busskur är ett samarbetsprojekt mellan Ramboll, Skellefteå kommun, Region Västerbotten Skellefteå buss, K2 (nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) och RISE. Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-08