Tillstånd för namn- och bildpublicering på Skellefteå kommuns webbplats

Enligt dataskyddsförordningen GDPR krävs det tillstånd av personer vars namn och bild finns publicerade på en webbsida på Internet.

Tillstånd för fotografier och videofilmer

Alla människor får inte – eller bör inte – synas på bild i offentliga sammanhang, till exempel dem med skyddad identitet.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna individer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. När barn före gymnasieålder fotograferas eller filmas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering.

Fotografen måste försäkra sig om att fotograferade och filmade människor är införstådda i hur bilden eller filmen ska användas.

Muntligt eller skriftligt samtycke

Muntligt samtycke räcker, om fotografen gör en notering om vem som gett sitt tillstånd och när. (Anvisning för webbpublicist: I kommunens bildbank ska fotografens namn alltid anges!)

Använd dock gärna blanketten för godkännande av publicering, som ligger i rutan till höger på sidan.

Översikts- och avståndsbilder med många människor behöver inget samtycke.

Detta förhållningssätt gäller allt bild- och filmmaterial där kommunen är beställare, alltså även bildmaterial till trycksaker och fristående videofilmer.

Några exempel

Översiktsbilder på skolgårdar med lekande barn, alltså miljöbilder, kräver inget samtycke.

Om fotografen däremot väljer ut två av barnen för en arrangerad bild så krävs samtycke av deras vårdnadshavare.

Om en vuxen individ går med på att intervjuas i en videofilm, och är införstådd i hur filmen ska användas, innebär intervjun i sig ett medgivande.

Så här ger du ditt tillstånd för namn- och bildpublicering

Politiker fyller i blanketten "Registrering av förtroendevalda ledamöter och ersättare" (se rutan till höger). Namn, partitillhörighet och uppdrag kommer alltid att publiceras samt e-post-adress när du får en skelleftea.se-adress.

Andra personer vars namn eller bild finns på kommunens webbplats måste ge sitt tillstånd för detta. I rutan till höger hittar du blanketten "Godkännande av namn- och bildpublicering på Skellefteå kommuns webbplats".

Ifylld och signerad blankett lämnas till:

  • Kommunledningskontoret/sekretariatet (om du sitter i en nämnd eller styrelse) 
  • Förvaltningsinformatören (om du är omnämnd i en verksamhetspresentation) 
  • Webbredaktionen, informationsenheten (för övriga webbsidor)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-16