Brandmän

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det tio räddningsstyrkor inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika yrkena inom räddningstjänsten, vår utrustning och personal, målsättningarna med vårat arbete och de tjänster vi erbjuder.

Räddningstjänsten består av tio brandstationer och ett räddningsvärn som är placerade runt om i kommunen. Den största brandstationen finns i centrala Skellefteå. Där arbetar all heltidsanställd personal. Övriga brandstationer finns i tätorter utanför centralorten. Dessa brandstationer har alla en egen fordonspark och beredskapspersonal.

Räddningstjänsten svarar politiskt mot samhällsbyggnadsnämnden och ingår i avdelningen Räddningstjänst och sotning som organisatoriskt hör hemma i förvaltningen Samhällsbyggnad. Räddningschef är Mattias Hagelin och verksamheten Räddningstjänst består av två enheter; enheten Räddningsinsats och enheten Brandskydd och farliga ämnen.

Räddningstjänstens arbete kan indelas i fyra faser.

1. Förhindra och förebygga olyckor

 • Information och rådgivning i brandskyddsfrågor
 • Tillsyn av brandskyddet enligt lag om skydd mot olyckor, t ex i hotell, publika lokaler, vårdanläggningar, industrier och skolor
 • Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor
 • Riskhantering
 • Remissinstans till andra myndigheter i fråga om tillstånd; offentlig tillställning, alkoholtillstånd och byggnadslov

2. Förbereda för räddningsinsats

 • Övning inför insatser
 • Insatsplanering
 • Taktik och metodutveckling
 • Underhåll av utrustning

3. Genomföra räddningsinsats

 • Insatser vid olyckor där räddningstjänsten behövs, t ex vid brand, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farliga ämnen, rädda nödställda mm

4. Vidta åtgärder efter räddningsinsats

 • Olycksundersökning och olycksutredningar
 • Restvärdesräddning efter olyckor
Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-03-28