Rapporter och skrivelser från kommunrevisionen

Revisionsåret 2015 (samtliga dokument öppnas i ett nytt fönster)

 

Flyktingmottagande och integration

 

Hemsjukvård

 

Budgetprocess

 

Framtidens äldreomsorg

 

Serviceförklaringar

 

Lokaler för idrotts- och fritidsverksamheter

 

Miljö för äldre

 

Kommunstyrelsens uppsikt

 

Ansvarsutövande

 

Skellefteå Stadshus AB

 

Skebo och Polaris

 

Skellefteå buss

 

Skellefteå Airport

 

Skellefteå Kraft

 

Skellefteå museum AB 

 

Skellefteå Science city

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunrevisionen
Informationen granskades: 2016-04-29