Riktlinjer förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Länkar till dokumentet ”Riktlinjer förskola”:

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

- Ansöka eller säga upp plats
- Kö och placering - syskonförtur
- Byte av förskola
- Förflyttning till önskad förskola

När du har plats 

- Introduktion
- Schema
- Allmän förskola
- Frånvaro och ledighet

Avgifter

- Inkomstuppgifter
- Delad faktura                  

Öppettider

- Verksamhet på obekväm arbetstid
- Kompetensutvecklingsdagar
- Öppethållande under lov och sommar


Förskoleverksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.
 
Annan pedagogisk verksamhet
Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa upptagningsområden som ett alternativ till förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg är verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens eget hem (traditionellt familjedaghem). Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. Läs mer under rubriken Pedagogisk omsorg.

Skellefteå kommun erbjuder verksamhet på obekväm arbetstid. Verksamhet på obekväm arbetstid kan ansökas av vårdnadshavare som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan kl. 19.00 - 06.00 samt helger. Läs mer om verksamhet på obekväm arbetstid under Öppettider.

 

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12