Röster från mottagarna

I intervjuer med invånarna har vi lärt oss mer om vilka förväntningar de har på oss och hur vi skriver.

”Onödigt byråkratiskt och komplicerat. Måste läsa om flera gånger. Typiskt kommunalt, stat, politiker.”

”Lite klyschig, schablonartad. Nån förvaltning.”

”Ganska torr text. Det är väl så det ska vara, ren information. Säkert från en myndighet.”

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04