Så hittade vi tonaliteten

Tonaliteten har vuxit fram med hjälp av kommuninvånarna.

Det började med att vi utifrån varumärket tog fram en hypotes (ett finare ord för antagande) för hur kommunens tonalitet kunde låta. Sedan testade vi den mot personer ur den primära målgruppen genom intervjuer och exempel, justerade den efter lärdomarna och testade på nytt.

Genom att förändra, förbättra och testa har vi hittat fram till en tonalitet som vi känner oss trygga med. Dessutom har vi lärt oss mycket mer om målgruppen, om deras förväntningar på och attityder till oss som kommun.

"Otroligt roligt att få en sån här text!"

En av de positiva kommentarerna vi fick från invånarna när vi testade oss fram med tonaliteten.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04