Samprofilering

Samprofilering sker när en annan avsändare, identifierat i en egen logotyp som inte tillhör Skellefteå kommun, står som avsändare tillsammans med Skellefteå kommuns logotyp.

För samarbeten behövs i princip aldrig någon unik grafisk identitet eller gemensam logotyp. Det räcker oftast med namnet på samarbetet i kombination med varje aktörs logotyp. Det är innehållet i samarbetet – vad det ska uppnå och de insatser som genomförs – som är det centrala och det som ska kommuniceras.

Kontakta alltid, redan i uppstarten av ett samarbete med andra avsändare, din förvaltningskommunikatör eller informationsenheten för konsultation.

Två exempel på samprofilering. Det vänstra visar ett enkelt och avskalat sätt att samprofilera, det högra hur det är möjligt att använda bild. Klicka på bilderna för att se dem större.

  • samprofilering.JPG

    Exempel 1

  • samprofilering2.JPG

    Exempel 2

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-03