Serviceförklaring för insatser enligt LSS

Den här serviceförklaringen är för dig som söker eller har insatser enligt LSS. Här kan du läsa vad du kan förvänta dig av socialkontoret, Skellefteå kommun och vad du kan göra för att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att fatta beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att dina beviljade insatser genomförs. Stödet är frivilligt för dig. Vårt ansvar är att göra information om LSS tillgänglig för dig som medborgare. Vi ska också samarbeta med andra myndigheter och funktioner i samhället för att du som har en funktionsnedsättning ska få stöd av bra kvalité.
Vi ansvarar också för att du möter kompetent personal som behandlar dig bra, värnar om din integritet och som ger dig stöd att kommunicera.
För att få stöd enligt LSS måste du omfattas av den personkrets som anges i 1§ LSS. Du lämnar in en ansökan, ditt behov av stöd utreds. I beslutet står det om du har rätt till den insats du har sökt eller inte.

Vi lovar dig att

• utforma stödet så att det stärker dig att leva ett självständigt liv
• du får en kontaktpersonal som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för din beviljade insats
• genomförandeplanen beskriver vad som är viktigt för dig och blir vår grund för att kunna ge dig rätt stöd i rätt tid utifrån det behov som du har
• du och din kontaktpersonal följer upp om du har fått det stöd som du behöver
• vi anpassar stöd och insats efter det som händer i ditt liv
• arbeta för att skapa möjligheter för dig att vara delaktig i samhället
• stödja dig att få tillgång till information om det som är viktigt för dig för att du ska kunna delta i samhället
• stödja dig att förstå informationen så att du kan fatta beslut om hur du vill leva ditt liv på bästa sätt

• stödja dig att göra val i livet och hjälpa dig att förstå vilka konsekvenser dina val kan ge
• stödja dig att planera din dag så du vet vad som ska hända och har mod att våga prova alternativ

Ditt ansvar

För att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig behöver vi din hjälp.

Vi förväntar oss:
• Att du berättar om dig, ditt liv och dina behov så att vi kan fatta beslut och planera stödet.
• Att du utifrån dina förutsättningar planerar stödet tillsammans med din kontaktpersonal och sedan berättar hur du tycker att stödet fungerar.
• Att du berättar om ditt behov av stöd förändras. Prata med din kontaktpersonal eller den handläggare som fattat beslut om ditt stöd.


Om vi inte håller vad vi har lovat

Vi vill höra vad du tycker så att vi kan bli bättre. Om du eller vi upplever att vi inte håller det vi lovat vill vi gärna ha kontakt med dig. Berätta för oss på vilket sätt eller varför vi inte hållit vårt löfte. Vi bestämmer sedan hur vi ska göra för att förbättra vårt arbete.
Om du inte är nöjd med ditt beslut så ger vi dig information om hur du överklagar beslutet. Vi kan hjälpa dig att överklaga om du vill det. Skellefteå kommun har ansvar för att erbjuda dig stöd inom 3 månader, från att du har fått beslut.

Är du inte nöjd med det stöd du får? Eller har du andra funderingar och synpunkter?

Ta kontakt med ansvarig chef, din LSS-handläggare eller någon personal. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst via vår webbplats www.skelleftea.se/skriv eller genom att ringa telefonnummer 0910–73 50 00 och sedan trycka 1.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-08