Siffror och tal

Siffror eller bokstäver?

När siffror ska vara en del av en längre text är det bra att skriva ut dem med bokstäver. En bra tumregel är att skriva ut alla tal mellan ett och tolv – därefter är det bäst att använda siffror.

Siffror i tusental

Siffror i tusental ställs upp i grupper om tre. Använd mellanslag för att skilja grupperna åt. I digitala sammanhang, som i mejl och på webbsidor kan det dock vara bra att använda punkt i stället. På så sätt kan du se till att talet håller ihop och inte hamnar på två olika rader. Kommatecken ska du bara använda som decimaltecken. Ställ inte upp två sifferuppgifter bredvid varandra och inled inte en mening med siffror.

Skriv så här

Skriv inte så här

År 2016 var antalet 25.000. Antalet var 25.000 2016.
Vi vill att Skellefteå ska ha 80.000 invånare år 2030. 80.000 invånare vill vi att Skellefteå ska ha år 2030.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24