Situationell prevention

Trygghetsforum

Uppdraget för Trygghetsforum är att arbeta med trygghetsfrågor för samtliga medborgare i kommunen. Trygghetsforum fokuserar därför på det brottsförebyggande arbetet. Arbetet är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor Vårt mål är att Skellefteå ska fortsätta vara en av landets tryggaste kommuner att bo och växa upp i.

Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete som kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Trygghetsforum arbetar övergripande med:

  • riskanalyser
  • konkreta handlingsplaner
  • brottsförebyggande projekt
  • information och samordning av olika åtgärder
  • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder
  • remissvar för kommunen

Våldsbejakande extremism

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism genom att arbeta i befintliga och välfungerade strukturer.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Fris samordnare är kommunen kontaktperson för dessa frågor som tillsammans med en styrgrupp kontinuerligt omvärlds bevakar, gör aktuell lägesrapport samt ser över behovet av utbildningsinsatser.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-08-24