Trivsel & Ordning

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns på informationstavlan vid receptionen. Campingplatsens personal äger rätten att avvisa gäst från campingplatsen, som inte följer dessa ordningsregler.

Husvagn/husbil

Husvagnsplatserna är avsedda för incheckade gäster och endast för en bil och en husvagn. Motortrafik i gånghastighet är tillåten för nödvändiga in- och utresor. Mopeder ska ledas på campingområdet.

Genomfartsleder får under inga omständigheter blockeras, passage måste finnas för utryckningsfordon. Ur brand- och säkerhetsaspekt rekommenderar vi ett avstånd på 4 meter mellan ekipagen. Husvagnsdraget bör placeras ut mot väg. Husvagn och förtält bör placeras 2 meter från alla tomtgränser.

Sovtält får inte sättas upp på husvagnsplats där husvagn redan finns. Tält räknas som eget hushåll och ur brand- och säkerhetsaspekt ska tält stå på anvisad tältyta.

Stillhet

Respektera att stillhet ska råda mellan 23.00 - 06.00. Under denna tid är även motortrafik förbjuden på campingområdet. Efter kl 23.00 låses bommen för inkommande trafik.

Brandsläckare

Brandsläckare finns utplacerade vid alla servicehus, i Servicepoolen, i receptionen och utplacerade på campingområdet. Se karta.

Sjukvård

Förbandslådor finns i Servicepoolen/cafeét och i receptionen. Flertalet av personalen är utbildad i första Hjälpen och Hjärt- och lungräddning.

Rökning

Det är rökförbud i alla våra lokaler stugor och rum. Om vi upptäcker att någon rökt i en stuga eller rum debiteras den som hyrt stugan/rummet 4000 SEK för ozonbehandling och städning.

Hundar och katter

Hundar och katter hålls kopplade inom campingområdet och rastas utanför området. För allas trevnad vänligen ta upp efter era hundar och katter.

Grillning

Grillning med ved är tillåten på anvisade grillplatser. Grillkolstunnor finns utplacerade vid miljöstationerna, se till att ingen glöd finns kvar på grund av brandrisk.
Engångsgrill får inte användas/placeras på altaner eller gräs.
På camping/tälttomter är det tillåtet med gas/kolgrill som står på ben.
Bor du i stuga ser du till att ha grillen på asfalt och inte på altanen. Se också till att ha dörr och fönster stängda medan du grillar för att undvika grillrök inne i stugan.
Var observant om det råder eldningsförbud.

Nattvakter

Nattvakter finns på området mellan kl 22.00 - 06.00 under perioden 19 juni - 13 augusti. För att komma i kontakt med dem vänligen ring +46 (0)70-348 71 97. Under övrig tid på året, vänligen se informationstavlan vid receptionen för telefonnummer till vår jour.

Vid akutläge

Om du behöver komma i kontakt med polis, ambulans eller brandkår, ring 112.

Hjärtstartare

Finns i receptionen och på Vitbergsbadet.

Miljön

Vi värnar om miljön och därför är ett aktivt miljöarbete en självklarhet för oss. På våra miljöstationer sorterar vi vitt och grönt glas, papper, kartong, hård- och mjukplast, batterier och metall. Separata kärl för grillkol.

Avloppstömning

Endast slutna kärl är tillåtna. Latrintömning finns i servicebyggnad nummer 4, 5 och 6.
Avloppstömning för fasta tankar finns bortanför servicebyggnad nummer 2.
Vintertid finns avloppstömning för fasta tankar vid servicebyggnad 2.

Drönare

Inom campingens område är det inte tillåtet att flyga med drönare eftersom det kan anses som störande och kränkande.

Smällare

Smällare/fyrverkerier är förbjudna inom campingområdet.