Tillgänglighet

Samtliga evenemangslokaler i Skellefteå kommuns regi är tillgängliga för alla. Anpassade toaletter, hissar, hörslingor är exempel på tillgängliggörande funktioner. Detta gäller förstås även Skellefteå Kraft Arena där det även finns speciellt anvisade åskådarplatser för dig med funktionsnedsättning.

Läs mer om tillgängligheten på Skellefteå Kraft Arena här.

Frågor och svar