Skid- och motionsspår i centralorten

Inom Skellefteå centralort har du stora möjligheter till motion året om. Vintertid hålls mer än 40 kilometer skidspår öppna för allmänheten att nyttja kostnadsfritt. Belysningen på elljusspåren är tänd från 06.00 - 23.00.

Spåren i centralorten drivs av Skellefteå kommun, Kultur och fritid, med undantag för motionsspåren på Anderstorp och Sunnanå som drivs av IFK Anderstorp respektive Sunnanå SK.
Om belysningen inte fungerar eller att du upptäcker andra fel och brister så är vi tacksamma att ni anmäler detta till kommunens kundtjänst på telefon 73 50 00.

Att tänka på - vintertid

Under vintertid är det inte tillåtet att gå, springa eller gå med hund på preparerade skidspår enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Att gå på skidspåren kan också skapa onödiga olyckor och sand och grus kan följa med i spåren, vilket gör att skidor kan gå sönder.

Testa gärna Vinterpromenaden i stället.

Tack för att du visar hänsyn!

Skellefteå skidstadion

Skidstadion ligger på Skellefteå camping vid foten av Vitbergsbacken i centrala Skellefteå.

Skidsäsongen startar kring den 1 december och håller ofta på till i månadsskiftet mars-april. Konstsnöspåret öppet alla dagar och är ca 2,3 kilometer långt. Tränar du på skidstadion kan du i normala fall nyttja dusch och toalett i servicebyggnad 3, där Skellefteå skidklubb har sitt kansli, men under Coronapandemin hålls alla omklädningsrum stängda.

Vallaboden är också stängd under pandemin.

Konstsnöspår vid pistolskyttebanan

Kommunen har anlagt ett konstsnöspår vid pistolskyttebanan. Det är cirka 1,6 kilometer långt.
2018 började vi testa en ny modell, en betalningsmodell. Detta är med tanke på att vi har lagrad snö från året före som vi kommer att använda till konstsnöspåret.

OBS! Inga avgifter för konstsnöspåret vid Pistolskyttebanan behöver betalas under kvarvarande skidsäsong 2020/2021.

Fritidsnämnden i Skellefteå kommun har beslutat att kommunen ska ta ut en spåravgift för dig som är över 18 år när du åker på konstsnöspåret vid skjutbanan på Vitberget.
Barn och ungdomar åker gratis.

Du har tre val
Dagkort 50 kronor
Veckokort 150 kronor
Säsongkort 500 kronor

Betalning 
Du kan swisha till nummer 123 371 99 94. Skriv i meddelandet vilken avgift det gäller.
Du kan också köpa spårkort på Eddahallen eller i receptionen på Skellefteå Camping.

Abonnerat spår
På tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00-19.30 är spåret abonnerat för skidklubbar. Du som motionär är då välkommen till andra spår eller under andra tider.

Slumpvisa kontroller kommer att ske av kontrollanter från skidklubbarna.

Skidspår på Vitberget

Här kan se kartor för de enskilda spåren. När du kommit på kartsidan, välj då det spår du vill se genom att markera i spårfiltret (skidåkarikonen)

Vitbergets elljusspår 3 km 

Vitberget 7 km

Vitberget 10 km

Konstsnöspår vid Pistolskyttebanan, öst Boda Borg

Konstsnöspår vid Skidstadion, Skellefteå camping

Sjungande dalens elljusspår 3,2 km

Moröhöjdens elljusspår 3 km

Fällbäcksslingan 2,5 km

Pistolskytteslingan 2,1

Karta med information om skidspåren på Vitberget för utskrift.

Ordningsregler för preparerade skidspår

 • Endast skidåkning - gående hänvisas till Vinterpromenaden
 • Åker du långsamt, håll till höger vid dubbelspår
 • Omåkning vid dubbelspår sker på vänster sida 
 • Draghundskörning tillåten i alla skidspår utom Vitbergets och Anderstorps elljusspår.
  Grönt kort för hundförare krävs, läs mer om kortet längre ner på denna sida.
 • Visa hänsyn och respekt till dina medmotionärer

Draghund

Grönt kort för hundförare

Skellefteå brukshundsklubb ordnar kurser där draghundsförare får lära sig köra på de allmänna skidspåren. I detta ingår vikten av att påkalla uppmärksamhet innan omkörning av skidåkare, men även att kunna stanna hunden när så krävs. I kursen får du också lära dig mer om hur du som förare som bäst tar hand om din hund vid draghundskärning och om regler för draghundskörning.
När draghundsförare gått kursen får de ett grönt kort och kan då nyttja alla spår, utom Vitbergets och Anderstorps elljusspår.

I ytterområden där Skellefteå kommun inte anlägger spåren måste överenskommelse med spåransvarig ske för ev. draghundskörning. Se sida "spår utanför centralorten"

Tänk på att det är mycket viktigt att följa anvisad åkriktning. Läs mer på Skellefteå brukshundsklubb (extern webbplats, nytt fönster) (sök under "Klubben", sedan "Draghund".)

Parkering och Start

Du kan parkera 300 m öster om Boda Borg - vid konstsnöspåret Spånslingan, röd slinga på kartan. (se karta)

Du kan också parkera och starta på Skellefteå skidstadion/camping. Kör in på området, förbi receptionen och parkera längst österut. Åk sedan med din hund längs östra utfarten, parallellt med E4 norrut. (se karta) Du kan också parkera vid Brukshundklubbens stuga och åka anslutningen mot Skellefteå camping/skidstadion, eller mot Sjungande dalens elljusspår.

Spårdragning lördagar och söndagar i Vitbergsterrängen

Turordningen som skidspåren prepareras är följande;

 • Västra utfarten från Skellefteå skidstadion mot OK Erikslid
 • Vitbergets elljusspår
 • Motionsspår 10 km
 • Pistolskytteslingan
 • Fällbäcksslingan (ej den norra delen)
 • Östra utfarten Skellefteå skidstadion
 • Konstsnöspåret och barnspår på Skellefteå skidstadion

Vinterpromenera på Vitberget.

Här kan du läsa mer om Vinterpromenaden

Motionsspåren under sommaren på Vitberget

Vitbergsområdet är mycket populärt för träning och friluftsliv året om. Under sommartid används elljusspår och motionsspår för både promenader, löpning och cykling med mountainbike. 
Tänk på att visa hänsyn och respekt för andra motionärer och följ skyltning och anvisningar för den aktivitet du utövar.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2021-02-24
Sida

Spårstatus via webbkarta

På den här sidan kan du se status för skidspåren i centrala Skellefteå via funktionen webbkarta. Med hjälp av detta kan du hålla dig uppdaterad och va...

Läs mer
Sida

Skidspårstatus i din telefon

Genom spårstatustjänsterna, som är gratis, kan du enkelt få uppdaterad information i din telefon för de skidspår och isbanor som kommunen sköter. Här ...

Läs mer