Skiljetecken

Punkt avslutar meningar och används i klockslag

Punkt avslutar en mening och används som avskiljare i klockslag. Avsluta inte en mening med fler än en punkt. Avsluta heller inte en rubrik med punkt.

Citattecken vid citat och markering av ord

Citattecken används när en person citeras eller när du vill markera ett visst ord. En boktitel eller liknande skrivs utan citattecken men med stor bokstav. Vill du framhäva ett ord i texten bör du markera det kursivt i stället för att använda citattecken.

Frågetecken avslutar frågor

Avsluta frågor med ett frågetecken. Avsluta aldrig en fråga med fler än ett frågetecken. Avsluta heller inte en fråga med utropstecken.

Du behöver sällan använda utropstecken

Det finns sällan anledning att använda utropstecken. Du kan använda utropstecken efter Obs! eller efter hälsningsfrasen i ett mejl.

Snedstreck kan förvirra läsaren

Snedstreck (/) har flera innebörder: och, eller, per och delat med är några exempel. Ibland är det svårt att veta vad som menas. Undvik därför att använda snedstreck – skriv i stället ut innebörden av snedstrecket. Skriv alltså inte hon/han om du menar hon eller han.

Bindestreck eller tankstreck?

Det kan vara svårt att veta när du ska använda det korta bindestrecket och när du ska använda det något längre tankstrecket.

Bindestreck använder du till exempel vid  

  • underförstådda orddelar för att visa att ett efterled är gemensamt för flera ord, till exempel sön- och helgdagar
  • vissa sammansättningar med namn när namnet står som efterled, till exempel sommar-Skellefteå
  • samordnade uttryck som till exempel svensk-finsk förening.

 

Tankstreck använder du bland annat

  • för att markera period, omfång och sträckor, till exempel 1–5 juni och Skellefteå–Piteå
  • vid pauser, inskott och tillägg
  • vid repliker och citat. 

Parenteser används vid tillägg och inskott

Parenteser använder du för inskjutna tillägg av olika slag. Punkten sätter du efter det avslutande parentestecknet (men bara om parentesen är en del av meningen). (Om parentesen utgör en hel mening sätts punkten före det avslutande parentestecknet.)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24