barn-och-utbildning-1280x400.png

Barn och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola. För vuxna finns möjligheten att vidareutbilda sig via universitet, yrkeshögskola och vuxenutbildning.

Nyhet

För att jag säger det!

2019-09-10 ​En konferens om barnkonventionen, barnperspektiv och scenkonst. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen införd som lag i Sverige.

Läs mer