Boliden-Jörnområdet

Renoveringen av hela Bolidenskolan, årskurserna F-9, blev klar hösten 2017.

Korta fakta om förbättringarna:

  • Lärmiljöer för dagens pedagogik och digitala behov.
  • Tillgänglighet med bland annat nya hissar och trapphus.
  • Nya ytskikt.
  • Nya fönster.

 

Kostnad för hela renoveringen av hela Bolidenskolan: cirka 75 miljoner kronor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13