BILD med text av Floraskolan och Florahallen

Presentation av Floraskolan och Florahallen

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola från F-9, en fullstor idrottshall och en friidrottshall på Morön. De beräknas stå klara till terminstart 2020.

Det handlar om tre stora byggnader som byggs i anslutning till Torsgatan, genomfartsleden som passerar förbi. Inte långt därifrån ligger också Skogsvallens idrottsplats med konstgräsplan och bolltält.

Floraskolan

Skolan byggs för att klara morgondagens behov. Det kommer att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper för att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning. Varje elev kommer att tillhöra en klass, en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Digitala verktyg och varierade lärmiljöer är en självklarhet i undervisningen.

Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget kommer att planera undervisningen och gruppens storlek. Skolan byggs och organiseras för ständig vuxennärvaro och lärarna är med och bidrar i alla processer.

Projektgruppen består av representanter från flera olika förvaltningar, och ett stort antal referensgrupper är kopplade till projektet för att täcka in alla perspektiv.

Florahallen

Friidrottshallen kommer framför allt att fungera som träningshall för bland annat friidrottsföreningen som kommer att ha sin verksamhet här. Den byggs också för att kunna arrangera större tävlingar, exempelvis Junior-SM. Den kommer bland annat att innehålla en rundbana, ytor för kast- och hoppgrenar och raka tävlingsbanor. Hallen beräknas rymma cirka 350 aktiva och funktionärer samt 350 personer i publiken.

Både friidrottshallen och idrottshallen kommer att vara en del av de lokaler som skolan använder för bland annat idrottsundervisningen. På kvällar och helger kommer de att hyras ut (precis som alla andra idrottshallar i kommunen).

Här hittar du länkttips om du tänker sätta upp ett plank eller staket mot Florahallen.

Bygga nytt, riva eller ändra

Bygglovsbefriat

Skisser

Efter synpunkter från de närboende kommer en bygglovsansökan lämnas in för insynsstaketet vid Flora. Staketet kommer placeras i Floras fastighetsgräns. Tidigare planerade ”släpp” i staketet tas bort så att inga öppningar uppstår in mot parkmarken längs staketets sträckning. 

 • nyagcfloraskolan.png

  Under februari månad påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskola. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren. Beräknas färdigt hösten 2020.

 • Skiss_staketetssträckning.jpg

  Skiss på insynsstaket. 2,5 m högt trästaket i samma bruna nyans som på Florahallens trädel.

 • Skiss_staketetssträckning2.jpg

  Skiss på insynsstaketets sträckning markerat med rött. Klicka på bilden för att göra den större.

 • Skiss insynsstaket.jpg

  Skiss på insynsstaket. 2,5 m högt trästaket i samma bruna nyans som på Florahallens trädel.

 • 2019-06-25-Flora-plank_Illustration.png

  Illustration av insynsstaketet: Skissen är uppdaterad efter de synpunkter som kom in den 1 april 2019.

 • östra delen av floratomten.jpg

  Östa delen av Floratomten. Klicka på bilden för att göra den större.

 • västradelen av Floratomten.jpg

  Västra delen av Floratomten. Klicka på bilden för att göra den större.

 • Mtten av Floratomten.jpg

  Mitten ab Floratomten. Klicka på bilden för att göra den större.

 • Markillustration (1).jpg

  Markillustration. Klicka på bilden för att göra den större.


Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-02-06