Floraskolan

Presentation av Floraskolan

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola från F-9, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.


Skolan byggs för att klara morgondagens behov. Det kommer att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper för att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning. Varje elev kommer att tillhöra en klass, en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Digitala verktyg och varierade lärmiljöer är en självklarhet i undervisningen.

Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget kommer att planera undervisningen och gruppens storlek. Skolan byggs och organiseras för ständig vuxennärvaro och lärarna är med och bidrar i alla processer.

Projektgruppen består av representanter från flera olika förvaltningar, och ett stort antal referensgrupper är kopplade till projektet för att täcka in alla perspektiv.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13