Norrhammarområdet- Morö Backe

Arbetet pågår med att omvandla Morö Backe-skolan till en skola från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan och skolans utemiljö är helt klart till höstterminen 2018, istället för hösten 2019.

Genom att behålla årskurs 3-5 ett år till på Guldskolan, tillfälliga lokaler på Risbergsgatan 4, Hedensbyn (f.d. Guldstadsgymnasiet), så kan byggtiden förkortas med ett år. Det innebär också färre ”flyttar” för elever och bättre tillgång till en säker utemiljö. Förskoleklass till årskurs 2 får sin undervisning på Morö Backe-skolan.

Ambitionen är en kortare byggtid

Samtidigt som renovering av befintlig skola pågår är även byggandet av den nya högstadieskolan i full gång.  Senast hösten 2017 flyttar eleverna i F-2 in i de lokaler som nu renoveras samt de befintliga paviljongerna. Eleverna i årskurs 3-5 blir därför kvar på Guldskolan även läsåret 17/18. Genom att ändra i byggprocessen får vi en snabbare inflyttning för alla elever till nya och fina lokaler.


I de nya delarna som ska byggas på Morö backe skolan blir det praktisk estetsiska ämnen som bild, musik, trä- och textilslöjd och hemkunskap samt klassrum, grupprum, elevhälsa, personalrum, skolbibliotek, elevcafé, kök, matsal, städcentral och en fullstor sporthall.  

För byggnationerna av om- och tillbyggnaden på Moröbacke skola har kommunfullmäktige avsatt 215 miljoner kronor.

Norrhammarområdet kommer att beröras i framtiden när till-och ombyggnationen av skolan på Moröbacke är klar.

Ny förskola i Norrhammarområdet
I den långsiktiga planen för förskolor är tanken att en ny förskola ska byggas i området för Norrhammar och Eriksberg under åren 2019-2020.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13