Information om framtida förskola på Sunnanå

Nu startar planering av två nya förskolor; en på Sunnanå och en på Mobacken.

Vi börjar planeringen av två nya förskolor; en på Sunnanå vid rondellen mot Falkträsket, och en på Mobacken, på den före detta skoltomten.

Dessa förskolor är redan beslutade av kommunfullmäktige och finns i investeringsplanen för Skellefteå kommun. Planering av de båda förskolorna startar under året och ambitionen är att byggstart för båda förskolorna sker under våren 2019 och inflyttning hösten 2020.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13