Område väst - Brännanområdet

Skellefteå växer och behovet av platser i både förskolan och skolan har ökat sedan projektet planerades 2012 till 2015. En del strukturförändringar i område väst är klara, och andra pågår.

Kommunens ambition är att

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal elever, dagens pedagogik och morgondagens digitala behov).
  • Hålla samman stadierna enligt läroplanen (F-9 rekommenderas av för- och grundskolenämnden).
  • Frigöra resurser till fler pedagoger, specialpedagoger (även barn- och elevhälsa).
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare (fler behöriga lärare).

 

Ny förskola på Mobacken och på Sunnanå
Vi planerar för två nya förskolor med sex avdelningar; en på Mobacken, före detta skoltomten, och en på Sunnanå, vid rondellen mot Falkträsket. Dessa förskolor är redan beslutade av kommunfullmäktige och finns i investeringsplanen för Skellefteå kommun.

Planering av de båda förskolorna startade under året och ambitionen är att byggstart sker under våren 2019 och inflyttning hösten 2020. Rivning av den gamla skolan sker nu under vintern 2018/2019.

Information om de planerade förskolorna uppdateras löpande under arbetets gång.

 

Området Lejonström/Brännan F-3 skola och förskola

Projektering av att göra om Brännan till en F-3 skola fortsätter som planerat. Ambitionen är att skolan ska vara klar i augusti 2019.
Skellefteå växer och behovet av platser i både förskolan och skolan har ökat sedan projektet planerades 2012 till 2015. Därför behöver vi göra ett omtag för planering av förskolans placering på Brännan, men också eftersom byggkostnaderna har ökat. 

I det här omtaget av förskoleplatser ingår att se över de tidigare planerade förskolorna, Brännan och några förslag till ny placering av en förskola ska bli klar hösten 2018.Prästbordet/Lejonström (4 avdelningar vardera) både placering och storlek på förskolan. Den planerade placeringen av de båda förskolorna (Brännanskolan och Prästbordet) innebär att det inte finns möjlighet att bygga ut förskolorna över tid om behovet inom området fortsätter att öka.
Några förslag till ny placering av en förskola ska bli klar hösten 2018.

Eftersom det är kommunfullmäktige som har fattat det tidigare beslutet för område väst förskola på Brännan, hösten 2015, så krävs det att kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut. 

Lejonströmsskolan
Nu är Lejonströmsskolan klar. Här finns nu F-9 och grundsärskola 1-9.

I närområdet kommer det också att byggas en ny förskola, på den plats där Prästbordets förskola står idag. Beräknad byggstart för den förskolan är inte fastställd än.  

Om upptagningsområdet
Det finns ett upptagningsområde för stadsdelarna Mobacken och Sjungande Dalen, och det innebär att elever som börjar förskoleklass kan gå på Lejonströmsskolan eller F-3 Brännan (som från början finns i Sjungande Dalens skollokaler).

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-10-12
Nyhet

Viktig aktör fyller 50 år

2018-12-12 Med ett brett utbud av fristående kurser och yrkesutbildningar är VUX i Skellefteå en viktig aktör, för elever förstås men också för företag där VUX k...

Läs mer