Sörböleskolans upptagningsområde

För att kunna behålla och utveckla kvaliteten och likvärdigheten i morgondagens skola behöver vi arbeta med förbättringar av struktur och organisation. Det möjliggör att alla barn ska bli sitt bästa jag.

För- och grundskolenämnden har beslutat att Tuböle-, Gummark-, Sörböle F-5 och Sunnanåskolan blir F-6 skolor från och med hösten 2018.

För-och grundskolenämnden beslutade i december 2017 att utredningsuppdraget för framtida struktur för område öst och sörböleskolans upptagningsområde avslutas.

De största utmaningarna med dagens struktur är: 

  • Lärarbristen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att det kommer att saknas ca 70 000 lärare i Sverige fram till år 2020. I Skellefteå beräknas ca 200 lärare gå i pension fram till år 2020. Skellefteås skolor behöver bli mer attraktiva att jobba på och kompetensutvecklas i för bra och behöriga lärare även i framtiden.
  • Byggboom. Att det byggs nytt är positivt. Fler bostäder betyder också fler barn. Det innebär att alla inte kommer att rymmas som skolstrukturen ser ut idag.
  • Lärmiljöer. Många skolor har traditionella lärmiljöer som hängt med länge – kan de möta framtidens arbetsätt och digitalisering utifrån hur skolvärlden ser ut om några år, eller behöver vi tänka nytt för att kunna fortsätta optimera lärandet?
  • Socioekonomiska förutsättningar. Kan vi genom förbättrad skolstruktur motverka ökade resultatskillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper utifrån exempelvis social bakgrund, etnicitet och föräldrarnas utbildningsbakgrund?
     

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13