Avgifter förskola och annan pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa vad det kostar för dig att ha plats i förskola och annan pedagogisk verksamhet i Skellefteå kommun.

Avgifter förskola och annan pedagogisk verksamhet från 2018-03-01
Antal barn Vistelse mindre än 19,99 tim/vecka Vistelse mer än 19,99 tim/vecka
1 2 % av inkomsten, högst 922 kr/mån 3 % av inkomsten, men högst 1 382 kr/månad
2 1 % av inkomsten, men högst 461 kr/månad 2% av inkomsten, men högst 922 kr/månad
3 1 % av inkomsten, men högst 461 kr/månad 1% av inkomsten, men högst 461 kr/månad
4 Ingen avgift för barn 1-2 år  och ingen avgift för barn 3-5 år i allmän förskola. Ingen avgift
Ingen avgift tas i inkomstintervallet 0-20 000 kr/månad.                                      
I inkomstintervallet 20 001-21 501 kr/månad debiteras alltid den lägre nivån i förskolan, oavsett vistelsetid.
För allmän förskola debiteras vid visteletid över 15 timmar/vecka, den lägre nivån.
Inkomsttaket är 46 080 kr/månad.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-04-17