Finskspråkig förskola

Skellefteå kommun är sedan 1 februari 2018 förvaltningsområde för finska.

Det innebär att det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen har ett ansvar att särskilt skydda och främja finsk kultur och finska språket. Kommunen ska erbjuda förskola helt eller delvis på finska till de vårdnadshavare som önskar detta.

Vill du veta mer om finskspråkig förskola eller har du frågor, kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00.

Finska flagganSkellefteåsta tuli 1. helmikuuta suomen kielen hallintoaluekunta, mikä on Skellefteån kunnan ja sen ruotsinsuomalaisen väestön kehitysyhteistyön ansiota.  Maaliskuussa 2017 Skellefteån kunta päätti hakea lupaa kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittymiselle vuodesta 2018 alkaen. Hallitus hyväksyi hakemuksen joulukuussa.

 Skellefteån kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyminen merkitsee käytännössä sitä, että suomenkielisellä väestöllä on oikeus käyttää omaa kieltään sekä suullisissa että kirjallisissa viranomaisyhteyksissä. Kunnan tulee myös tarjota suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa. 
 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12