Exempel på beräkning av ersättning för fristående förskola

Här kan du se hur ersättningen beräknas för fristående förskola.

  • Bidragsbeloppet för barn 1-3 år är 78,50 kronor/årstimme och för barn 4-5 år är det 63,50 koronor/årstimme.
  • Vistelsetiden mäts den 15:e varje månad.
  • Ett månadsbelopp betalas ut för innevarande månad.

Exempel

4 barn (1-3 år) x 30 timmar/vecka x 4 veckor = 480 vistelsetimmar/månad.

78,50 kronor/årstimme x 480 vistelsetimmar/månad = Belopp att utbetala för månaden 37 680 kronor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12