Öppen förskola och familjecentraler

Öppen förskola och familjecentraler är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn. Verksamheten bedrivs i en trevlig och barnvänlig miljö. Där erbjuds sångstunder, sagostunder och ett varierande skapande material för barn mellan 0-6 år.

Kommunens öppna förskolor/familjecentraler

Öppen förskola Adress Telefon
Knutens öppna förskola
(Familjecentralen Knuten)
Hemmansgatan 4
931 56 Skellefteå
0910-77 60 29
Byske familjecentral 
(med öppen förskola)
Ringvägen 8
930 47 Byske
072-202 86 11
Ursvikens familjecentral
(med öppen förskola)
Skelleftehamnsvägen
206 A
932 35 Ursviken
070-18 92 017
Bolidens öppna förskola Storgatan 51
936 31 Boliden
0910-71 31 64
Bureå öppna förskola Skärvägen 2
932 52 Bureå
073-054 62 72


Familjecentraler

Familjecentralerna är en träffpunkt för barn och föräldrar där de har tillgång till öppen förskola, barnavård, socialtjänst och kyrkans aktiviteter. Familjecentraler finns på Anderstorp, i Byske och i Skelleftehamn.

Familjecentralernas mål är att:

  • stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar
  • uppmuntra föräldrarna i deras föräldraroll
  • erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet
  • vara ett forum där barn och föräldrar är delaktiga i verksamheten samt
  • vara ett kunskaps- och informationscenter.

Familjecentralen Knuten på Anderstorp

Familjecentralen Knuten är ett samarbete mellan Skellefteå landsförsamling, öppna förskolan, barnhälsovården och individ- och familjeomsorgen.

Familjecentralen i Byske

Här har vi samlat det mesta som barn, föräldrar eller blivande föräldrar behöver. Vi finns i samma hus som Hälsocentralen, Ringvägen 8 med ingång från älvssidan.

Öppna förskolan erbjuder en lekvänlig miljö där du kan umgås och utbyta erfarenheter med andra barn och föräldrar. Du har även tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral och rådgivning och stöd från individ- och familjeomsorgen.

Familjecentralen i Ursviken

Familjecentralen i Ursviken är ett samarbete mellan öppna förskolan, mödrahälsovården, barnhälsovården, individ- och familjeomsorgen. 

Vi finns alla under samma tak.

I samma byggnad finns även Ursvikens hälsocentral/folktandvården.

Vi på öppna förskolan samarbetar med kyrkan.


 


 

Länkar förskola och fritidshem Förskolor A-Ö Fritidshem A-Ö Områdesexpeditioner
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-16