öppettider, förskola

Öppettider

Förskolorna i kommunen har oftast öppet 12 timmar om dagen, vilket kan innebära tider mellan kl. 06.00 - 19.00. Skellefteå kommun erbjuder också förskola på obekväm arbetstid i två förskolor. Förskolor och annan pedagogisk verksamhet har öppet som vanligt dag före röd dag.

Förskola på obekväm arbetstid

Verksamhet på obekväm arbetstid kan ansökas av vårdnadshavare som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan kl. 19.00 - 06.00 samt helger. I ytterområden, upptagningsområden längre än 2 mil från Skellefteå tätort, kan verksamhet fram till kl. 22.00 ansökas av vårdnadshavare som bor och arbetar
på hemorten. Det är rektor för ytterområdet som beslutar om lokal OB omsorg beviljas. Vid behov på kvällar efter kl. 22.00 och helger görs ansökan till OB verksamhet.

Verksamhet på obekväm arbetstid erbjuds inte helgdagarna julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen. Övriga storhelger samt under ett antal veckor varje sommar samordnas verksamheten så att endast en enhet med verksamhet erbjuds.

Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem eller på blanketten "Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även beställa eller hämta blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad.  

Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas till Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Kompetensutvecklingsdagar

Fyra dagar per år har medarbetare på förskolor eller annan pedagogisk verksamhet kompetensutvecklingsdagar. Vid dessa dagar är det ingen ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet på förskolan. Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall hållas stängd men alternativ verksamhet i Skellefteå kommun ska erbjudas. Detta kan inne-bära att barnet träffar
annan medarbetare och vistas i andra lokaler dessa dagar. Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten senast tio arbetsdagar i förväg.

Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära att skriva lokal arbetsplan, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar. Information om vad som sker på kompetensutvecklingsdagarna ges på
förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Öppethållande under lov och sommar

Lov och kompetensutvecklingsdagar
Under lov och kompetensutvecklingsdagar kan sammanslagning av verksamheter
ske. Det kan innebära att barnet träffar annan medarbetare och vistas i
andra lokaler.

Sommaröppet
Sommaröppet är en pedagogisk verksamhet som kan ansökas om under ett antal veckor varje sommar. Då slår förskolor och fritidshem ihop ordinarie verksamheter och ett urval av förskolor/fritidshem har öppet. Barn vars föräldrar jobbar eller studerar under den tiden kan ansöka om plats på sommaröppen
verksamhet för förskola och fritidshem. Plats i sommaröppen verksamhet kan innebära att ditt barn träffar annan medarbetare och vistas i andra lokaler. Under sommaröppen verksamhet betalar du avgift som vanligt.

Om du har behov av plats under dessa veckor ska blanketten ”Anmälan till Sommaröppet” fyllas i och skickas/lämnas till kommunens Kundtjänst.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-12-20