Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa upptagningsområden som ett alternativ till förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg är verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens eget hem (traditionellt familjedaghem). Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten.

Pedagogisk omsorg når du via kommunens kundtjänst 0910 - 73 50 00. Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem eller på blanketten "Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6. 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Länkar förskola och fritidshem Förskolor A-Ö Fritidshem A-Ö Områdesexpeditioner
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12