Anmälan av frånvaro för barn i förskolan

Vi vill gärna att du anmäler ditt barns frånvaro så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan.

För att frånvaroanmäla ditt barn kan du använda e-tjänsten, ringa, mejla eller sms:a direkt till din förskola/avdelning.

Frånvaroanmälan via e-tjänsten
Logga in med e-legitimation i samma tjänst som du använder när du registrerar planerad schematid/ ledighet. Frånvaroanmälan kan göras både för hel dag och del av dag.

Frånvaroanmälan via mejl eller sms
Ange enbart information om frånvarodatum, namn på avdelning och barnets namn.

Det är av integritetsskäl som uppgifter om barnets hälsotillstånd inte ska meddelas och det är en följd av den nya personuppgiftslagen (GDPR). 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-11-29