Anmälan av frånvaro för barn i förskolan

Frånvaroanmälan ska göras innan frukost serveras på förskolan. Via förskolans e-tjänst går det att anmäla frånvaro för ditt barn redan kvällen innan, om du vet att barnet kommer att vara hemma nästa dag.

Syftet med att frånvaroanmälan ska göras före frukost gör att det blir enklare för oss att planera verksamheten.

Frånvaroanmälan via e-tjänsten
Logga in med e-legitimation i samma tjänst som du använder när du registrerar planerad schematid/ ledighet. Frånvaroanmälan kan göras både för samma dag och dagen därpå. 

Anmäl frånvaro

Frånvaroanmälan via mejl eller sms
Ange enbart information om frånvarodatum, namn på avdelning och barnets namn.

Det är av integritetsskäl som uppgifter om barnets hälsotillstånd inte ska meddelas och det är en följd av den nya personuppgiftslagen (GDPR). 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-03-04