Grundskola

English Suomi

Alla barn i Sverige som är mellan sex år och sexton år är skolpliktiga. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurs ett till nio i grund- och grundsärskola.

Sida

Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om villkoret för avstånd, trafikfö...

Läs mer